امروز: یکشنبه، 28 شهریور 1400

ورزش ایرانی

زندگی به سبک قهرمانان

حضور ۷۰ کشور در رقابت های کشتی قهرمانی جهان

رییس فدراسیون کشتی روسیه با تاکید بر برگزاری رقابت های جهانی صربستان، گفت: بیش از ۷۰ کشور برای حضور در رقابت های کشتی قهرمانی جهان اعلام آمادگی کرده اند.

 به گزارش ایسنا، پس از اعلام انصراف آمریکا و تیمهای مردان ژاپن از حضور در رقابت های جهانی صربستان، فدراسیون کشتی روسیه اعلام کرد قطعا در این رقابت ها حاضر خواهد شد.